Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Salvia L.
Taxon : Salvia pachystachys TRAUTV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Salvia
Species Salvia pachystachys TRAUTV.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı veya odunsu ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kayalık kşreçtaşı ve mağmatik yamaçlar, çağıllıklar, subalpin çayırlıklar
Yükseklik : 1200-3200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : B. Transkafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI, ARTVİN, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B9, B10