Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

Statistics



Taxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Salvia L.
Taxon : Salvia hydrangea DC. EX BENTHAM

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Salvia
Species Salvia hydrangea DC. EX BENTHAM

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : odunsu ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kuru kayalık volkanlar, kumlu ve kireçtaşlı yamaçlar otlaklar, yol kenarları
Yükseklik : 600-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, AĞRI
Based on Grids:
A9, B9, B10