Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Salvia L.
Taxon : Salvia limbata C. A. MEYER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Salvia
Species Salvia limbata C. A. MEYER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık bayırlar, bozkır, kill kum, yolkenarları, tahıl tarlaları
Yükseklik : 1060-2340
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, K., KB. B. ve O. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ERZURUM, VAN
Based on Grids:
A8, A9, B8, B9, B10, C10