Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Salvia L.
Taxon : Salvia staminea MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Salvia
Species Salvia staminea MONTBRET ET AUCHER EX BENTHAM

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kireçtaşı ve volkanik kayalı yamaçlar, meşe çalı, uçurumlar, hareketli kaya, alpin çayır
Yükseklik : 1700-3150
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Ermenistan, Gürcistan, K. ve KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, BATMAN, BİTLİS, AĞRI, ARTVİN, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, MUŞ, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A7, A8, A9