Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Lamiaceae
Genus : Salvia L.
Taxon : Salvia verticillata L. subsp. amasiaca (FREYN ET BORNM.) BORNM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Lamiales
Family Lamiaceae
Genus Salvia
Species Salvia verticillata L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-9
Habitat : kayalık yamaçlar,stıpa stebi, kumlu kıyılar, Quercus ve Pinus ormanları, kırlar, yolkenarı
Yükseklik : 150-2300
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Anadolu
Genel Dağılımı : Bulgaristan, Kafkasya, İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, BOLU, İSTANBUL, KARS, HAKKARİ, KARABÜK, AĞRI, AMASYA, ANKARA, ANTALYA, BURSA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, KIRKLARELİ, KONYA, KÜTAHYA, NEVŞEHİR, SİVAS, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C3, C4, C5, C6, C9, C10