Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Plantaginaceae
Genus : Plantago L.
Taxon : Plantago media L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Plantaginales
Family Plantaginaceae
Genus Plantago
Species Plantago media L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : dağ yamaçları, bozkır, kuru çimenlik
Yükseklik : 1600-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D., KD., G. (Ve GB.?) Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Sibirya, Kafkasya, İran, K. Irak, O. Asya, Kamçatka, Kanada

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, KARS, AĞRI, ERZURUM, MUĞLA, TRABZON
Based on Grids:
A7, A8, A9, B9, B10, C2, C5