Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Thymelaeaceae
Genus : Daphne L.
Taxon : Daphne mucronata ROYLE

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Rosidae
Order Myrtales
Family Thymelaeaceae
Genus Daphne
Species Daphne mucronata ROYLE

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : boğaz kayalık yamaçları, kireçtaşı, kuru açık tarlalar
Yükseklik : 1100-2280
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, Transkafkasya, Afganistan, B. Himalayalar, Arabistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, VAN
Based on Grids:
B9, C9, C10