Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Aristolochiaceae
Genus : Aristolochia L.
Taxon : Aristolochia pontica LAM.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Magnoliidae
Order Aristolochiales
Family Aristolochiaceae
Genus Aristolochia
Species Aristolochia pontica LAM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : nemli gölgelik yerler, gölgeli dere kenarları
Yükseklik : 0-1480
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : B. Kafkasya, Lübnan, KD. Yunanistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARABÜK, KASTAMONU, ARTVİN, BURSA, GİRESUN, ORDU, RİZE, SAKARYA, SAMSUN, SİNOP, TRABZON
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8