Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Salicaceae
Genus : Salix L.
Taxon : Salix aegyptiaca L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Salicales
Family Salicaceae
Genus Salix
Species Salix aegyptiaca L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : uzun çalı veya ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : kayalık magmatik yamaçlar
Yükseklik : 1750-3050
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : GD. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, İran, Afganistan, Suriye, Mısır

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, RİZE, VAN
Based on Grids:
A8, B9, C9, C10