Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Salicaceae
Genus : Salix L.
Taxon : Salix armenorossica A. SKV.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Salicales
Family Salicaceae
Genus Salix
Species Salix armenorossica A. SKV.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı veya küçük ağaç
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : akarsu kenarları, nehir kıyıları
Yükseklik : 1400-2500
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : KD. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, BİNGÖL, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, MUŞ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B8, B9, B10