Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Putoria PERS.
Taxon : Putoria calabrica (L. FIL.) DC.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : çalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kayalık yamaçlar, kireçtaşı
Yükseklik : 0-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Akdeniz
Türkiye dağılımı : O. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Akdeniz bölgesi

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, ADIYAMAN, ANTALYA, HATAY, İZMİR, KONYA, TOKAT, UŞAK
Based on Grids:
A6, B1, B2, C2, C3, C4, C5, C6, C7