Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Crucianella L.
Taxon : Crucianella exasperata FISCH. ET MEY.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Rubiales
Family Rubiaceae
Genus Crucianella
Species Crucianella exasperata FISCH. ET MEY.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : taşlı dağ stepleri, orman açıklığı, nadas tarlalar, taşlı yamaçlar
Yükseklik : 1200-2350
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak, Transkafkasya, K. ve B. İran, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, AĞRI, ELAZIĞ, ERZURUM, KAYSERİ, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, SİVAS, TUNCELİ, BAYBURT
Based on Grids:
A6, A8, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C10