Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Asperula L.
Taxon : Asperula laxiflora BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Rubiales
Family Rubiaceae
Genus Asperula
Species Asperula laxiflora BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : alçak çalı veya ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : dağ stepi, kayalık yamaçlar ve girintiler
Yükseklik : 1300-3900
Endemik : Endemik değil
Element : Karadeniz (Dağ)
Türkiye dağılımı : K. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, AMASYA, ERZİNCAN, ERZURUM, GİRESUN, SİVAS, VAN
Based on Grids:
A5, A6, A7, A8, A9, B6, B7, B8, B9, C7, C9