Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Asperula L.
Taxon : Asperula xylorrhiza NAB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Rubiales
Family Rubiaceae
Genus Asperula
Species Asperula xylorrhiza NAB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : yarıçalı
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : kayalık yamaçlar
Yükseklik : 900-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, SİİRT, ŞIRNAK, BİTLİS, BİNGÖL, ELAZIĞ, ERZİNCAN, İÇEL, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, NİĞDE, SİVAS, TUNCELİ
Based on Grids:
B6, B7, B8, B9, C5, C6, C7, C9