Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Galium L.
Taxon : Galium bracteatum BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Rubiales
Family Rubiaceae
Genus Galium
Species Galium bracteatum BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : kayalık yamaçlar, tarlalar
Yükseklik : 1150-1600
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Irak, Suriye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KİLİS, ESKİŞEHİR, İÇEL, KONYA, ŞANLIURFA, KARAMAN
Based on Grids:
B3, B7, C3, C4, C6, C7