Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Galium L.
Taxon : Galium penicillatum BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Asteridae
Order Rubiales
Family Rubiaceae
Genus Galium
Species Galium penicillatum BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : bağlar, taşlı alanlar
Yükseklik : 200-1700
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : G. ve O. Anadolu (Diyagonal)
Genel Dağılımı : B. Suriye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, İÇEL, KAYSERİ, NİĞDE, ŞANLIURFA
Based on Grids:
B5, B6, C4, C5, C7