Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Rubiaceae
Genus : Mericarpaea BOISS.
Taxon : Mericarpaea ciliata (BANKS ET SOL.) EIG

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-4
Habitat : kireçtaşı üzerinde
Yükseklik : 430-450
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : G. Anadolu
Genel Dağılımı : Suriye, Filistin, Ürdün

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ŞANLIURFA
Based on Grids:
C7