Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Potamogetonaceae
Genus : Potamogeton L.
Taxon : Potamogeton gramineus L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Alismatidae
Order Najadales
Family Potamogetonaceae
Genus Potamogeton
Species Potamogeton gramineus L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : göller, nehirler
Yükseklik : 100-1970
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : Trakya, KB. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkasya, KB. İran, Pakistan, Sibirya, K. Amerika

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, İSTANBUL, ARDAHAN, HAKKARİ, DENİZLİ, KONYA
Based on Grids:
A2, A3, A9, B2, C3, C10