Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Potamogetonaceae
Genus : Potamogeton L.
Taxon : Potamogeton amblyphyllus C. A. MEYER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Alismatidae
Order Najadales
Family Potamogetonaceae
Genus Potamogeton
Species Potamogeton amblyphyllus C. A. MEYER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : dereler, havuzlar
Yükseklik : 1800-2200
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, O. İran, Afganistan, Çin

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, AĞRI, VAN
Based on Grids:
A9, B9, B10