Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Araceae
Genus : Arum L.
Taxon : Arum nickelii SCHOTT

Vernacular Names of The Taxon
Yılanyastığı

Chromozom Counts Information
  • Referans: Alpinar (1987)
    • Örnek: Alpinar,ISTE 48909 (Edirne; )
      Kromozom sayısı:84

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Arecidae
Order Arales
Family Araceae
Genus Arum
Species Arum nickelii SCHOTT

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : yolkenarları, dere boyları
Yükseklik : 0-100
Endemik : Endemik değil
Element : D. Akdeniz
Türkiye dağılımı : B. Anadolu
Genel Dağılımı : Ege, Girit, Kıbrıs

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
İZMİR
Based on Grids:
B1, C1