Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Araceae
Genus : Arum L.
Taxon : Arum euxinum R. MILL

Vernacular Names of The Taxon
Yılanyastığı

Chromozom Counts Information
  • Referans: Alpinar (1987)
    • Örnek: Alpinar, ISTE 50596 (Bolu; )
      Kromozom sayısı:28

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Arecidae
Order Arales
Family Araceae
Genus Arum
Species Arum euxinum R. MILL

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kayalık yerler, koruluklar, batak çayırlıklar
Yükseklik : 300-1680
Endemik : endemik
Element : Karadeniz
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, ZONGULDAK, ÇANKIRI, AMASYA, ANKARA, SAMSUN
Based on Grids:
A3, A4, A5, A7