Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Allium L.
Taxon : Allium schoenoprasum L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Allium
Species Allium schoenoprasum L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : dereler, göl kenarı, alpin çayırlıklar, yaş taraçalar, kalkerli ve gölgeli uçurum, meralar
Yükseklik : 2000-3300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa, Kafkasya, K. Irak, B. ve O. İran, Pakistan, Türkistan, Sibirya, D. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
KARS, HAKKARİ, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, İÇEL, RİZE, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
A7, A8, A9, B7, B8, B9, C5, C9, C10