Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Allium L.
Taxon : Allium affine LEDEB.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Allium
Species Allium affine LEDEB.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : Pinus, Quercus libani ve Quercus ithaburensis ormanları, stepler, kuru yamaçlar
Yükseklik : 500-2000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan, Suriye, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, HAKKARİ, ERZURUM, HATAY, İÇEL, KAHRAMANMARAŞ
Based on Grids:
B8, C4, C5, C6, C10