Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Allium L.
Taxon : Allium dictyoprasum C. A. MEYER EX KUNTH

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Allium
Species Allium dictyoprasum C. A. MEYER EX KUNTH

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : dağ stepleri, tuzluk bölgeler, volkan kraterleri, kayalı yamaçlar, Pinus halepensis ormanı
Yükseklik : 100-3050
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. ve B. İran, K. Irak, B. Suriye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, IĞDIR, HAKKARİ, MARDİN, ŞIRNAK, AĞRI, DİYARBAKIR, ERZURUM, MALATYA, VAN
Based on Grids:
A9, B6, B7, B8, B9, B10, C6, C8, C9