Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Nectaroscordum LINDL.
Taxon : Nectaroscordum tripedale (TRAUTV.) GROSSH.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-7
Habitat : kuru kayalı yamaçlar, alpin çayırlıklar, kalkerli çukurlar
Yükseklik : 1250-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : D. ve GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran, K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BATMAN, MUŞ
Based on Grids:
B8, C10