Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Ornithogalum L.
Taxon : Ornithogalum arcuatum STEVEN

Vernacular Names of The Taxon
Kurtkirişi (Kemah-Erzincan)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Ornithogalum
Species Ornithogalum arcuatum STEVEN

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kırlar, otlaklar, kalkerli yamaçlar
Yükseklik : 1750-2960
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : K. ve KB. İran, K. Irak, Gürcistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, HAKKARİ, AĞRI, ERZİNCAN, TUNCELİ, VAN
Based on Grids:
B7, B9, B10, C6, C9, C10