Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Brassicaceae
Genus : Cardamine L.
Taxon : Cardamine raphanifolia POURR. subsp. acris (GRIS.) O.E. SCHULZ

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Capparales
Family Brassicaceae
Genus Cardamine
Species Cardamine raphanifolia POURR.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-7
Habitat : bataklık, göl kenarı, su kenarı
Yükseklik : 1750-2000
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : KD. Anadolu
Genel Dağılımı : Balkanlar, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ARTVİN, GİRESUN, GÜMÜŞHANE
Based on Grids:
A7, A8, A9