Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Fritillaria L.
Taxon : Fritillaria pinardii BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Fritillaria
Species Fritillaria pinardii BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : kayalı tepe kenarları, kar parçalarında, yüksek bozkırlarda
Yükseklik : 1000-2500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : KB. ve B. İran, Ermenistan, Suriye, Lübnan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, HAKKARİ, SİİRT, KASTAMONU, ADIYAMAN, ANKARA, ANTALYA, ERZURUM, ESKİŞEHİR, GÜMÜŞHANE, KAYSERİ, KÜTAHYA, MALATYA, KAHRAMANMARAŞ, MUĞLA, MUŞ, SİVAS, KARAMAN
Based on Grids:
A4, A5, A6, A7, A8, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, B10, C2, C3, C4, C6, C7, C9, C10