Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Gagea SALISB.
Taxon : Gagea gageoides (ZUCC.) VVED.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Gagea
Species Gagea gageoides (ZUCC.) VVED.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : uçurum ve taraçalar, kuru taşlı tepe kenarları
Yükseklik : 1300-3000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Lübnan, Suriye, Kafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
OSMANİYE, HAKKARİ, BİTLİS, ADIYAMAN, İÇEL, KAYSERİ, KAHRAMANMARAŞ, VAN
Based on Grids:
B6, B9, C6, C7, C10