Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Gagea SALISB.
Taxon : Gagea confusa TERRACC.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Gagea
Species Gagea confusa TERRACC.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-8
Habitat : çıplak topraklar, kesekli kar parçaları, gölgeli kayalıklar
Yükseklik : 1800-3660
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, İran, K. Irak, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, AĞRI, NİĞDE, VAN
Based on Grids:
B9, B10, C5, C9, C10