Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Colchicum L.
Taxon : Colchicum kotschyi BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Colchicum
Species Colchicum kotschyi BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 8-11
Habitat : Pinus koruluklarının yanında, kalkerli uçurumlar
Yükseklik : 1000-3000
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : İran, Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, GAZİANTEP, MARDİN, BİTLİS, DİYARBAKIR, ISPARTA, İÇEL, İZMİR, KAHRAMANMARAŞ, MUŞ
Based on Grids:
A3, B1, B6, B8, B9, C3, C5, C6, C7, C8