Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Colchicum L.
Taxon : Colchicum speciosum STEVEN

Vernacular Names of The Taxon
Cambırt (Bulancak),   Galeden (Yusufeli),   Likofor (Doğu Karadeniz Bölgesi),   Ligoser (Çaykara),   Zumak (Sürmene),   Likoser (Çaykara-Trabzon)

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Liliaceae
Genus Colchicum
Species Colchicum speciosum STEVEN

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 7-10
Habitat : hafif maki ve koruluk, subalpin ve alpin çayırlar, yağmur suları ile açılmış dereler, nemli otlu veya taşlı yamaçlar, çoğu kez K-bakılı; değişik subst
Yükseklik : 700-2600
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. Anadolu
Genel Dağılımı : Kafkasya, K. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KASTAMONU, AMASYA, ANKARA, ARTVİN, ERZURUM, GİRESUN, GÜMÜŞHANE, RİZE, TRABZON
Based on Grids:
A3, A4, A5, A7, A8, A9