Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Project home
:: About project
:: Project People

Cite TÜBİVES

Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Vernacular names
:: Taxa comparison

StatisticsTaxon Page

Family : Liliaceae
Genus : Merendera RAMOND
Taxon : Merendera trigyna (STEVEN EX ADAM) STAPF

Vernacular Names of The Taxon
Kar çiçeği (Erzurum (Dumlu, Tortum))

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 3-6
Habitat : kalkerli ve şiştli çağıllık, eriyen karlar arasındaki alpin çayırlıklar, Pinus ormanları
Yükseklik : 1300-3400
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Türkiye
Genel Dağılımı : Kafkasya, KB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ, KASTAMONU, AMASYA, ANKARA, ANTALYA, AYDIN, ERZURUM, ISPARTA, KONYA, MUĞLA, SAMSUN, SİVAS, ŞANLIURFA, VAN
Based on Grids:
A4, A5, A8, A9, B3, B4, B7, B8, B9, B10, C1, C2, C3, C7