Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Iridaceae
Genus : Iris L.
Taxon : Iris caucasica HOFFM. subsp. turcica B. MATHEW

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Liliidae
Order Liliales
Family Iridaceae
Genus Iris
Species Iris caucasica HOFFM.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : çıplak taşlı yamaçlar, çağıllık ve yaylalar
Yükseklik : 1200-3500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : KD. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ, AĞRI, ANKARA, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, MUŞ, NEVŞEHİR, SİVAS, YOZGAT
Based on Grids:
A7, A8, A9, B4, B5, B6, B7, B8, B9, B10, C10