Bets10 Canli CasinoTrkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Persons
:: Cite TUBIVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Orchidaceae
Genus : Ophrys L.
Taxon : Ophrys reinholdii SPRUNER EX FLEISCHM. subsp. straussii (FLEISCHM. ET BORNM.) NELSON

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-5
Habitat : Quercus çalılıkları ve Pinus ormanlarında kalkerli yamaçlar Quercus ormanları
Yükseklik : 200-1500
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Irak, GB. İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, OSMANİYE, HAKKARİ, MARDİN, SİİRT, BİTLİS, ANTALYA, KONYA, TUNCELİ
Based on Grids:
B7, B8, B9, C3, C4, C5, C6, C8, C9, C10