Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Orchidaceae
Genus : Ophrys L.
Taxon : Ophrys phrygia FLEISCHM. ET BORNM.

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : maki, frigana, Quercus çalılıkları, Pinus ormanları, kalkerli ve şiştli topraklar
Yükseklik : 0-1700
Endemik : endemik
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal, G., GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Türkiye

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BATMAN, SİİRT, ANTALYA, DENİZLİ, DİYARBAKIR, HATAY, İÇEL, KONYA, TUNCELİ
Based on Grids:
B3, B7, B8, C2, C3, C4, C5, C6, C8, C9