Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Brassicaceae
Genus : Hesperis L.
Taxon : Hesperis armena BOISS.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Magnoliopsida
Subclass Dilleniidae
Order Capparales
Family Brassicaceae
Genus Hesperis
Species Hesperis armena BOISS.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : otsu
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : ?
Yükseklik : -1--1
Endemik : Endemik değil
Element : Bilinmiyor
Türkiye dağılımı : KD., D. ve B. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ARTVİN, DENİZLİ, ERZİNCAN
Based on Grids:
A9, B7, B10, C2