Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Cyperaceae
Genus : Carex L.
Taxon : Carex iraquensis KUKKONEN ET HOOPER

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Cyperaceae
Genus Carex
Species Carex iraquensis KUKKONEN ET HOOPER

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : sulu çayırlar
Yükseklik : 2150-2150
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. (S. uç) Anadolu
Genel Dağılımı : K. Irak

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
VAN
Based on Grids:
B10