Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Cyperaceae
Genus : Carex L.
Taxon : Carex panicea L.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Cyperaceae
Genus Carex
Species Carex panicea L.

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : nemli çayırlıklar, göl ve dere kenarlaraındaki bataklık alanlar,
Yükseklik : 1300-3000
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : K. ve Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Avrupa (Akdeniz Havzasında Dağınık) Orta ve Güney Rusya, Kafkasya, Kuzey ve Batı

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
BOLU, KARS, HAKKARİ, KASTAMONU, BİTLİS, ARTVİN, BURSA, ERZİNCAN, ERZURUM, GÜMÜŞHANE, KÜTAHYA, NİĞDE, SİVAS
Based on Grids:
A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, B2, B5, B6, B7, B8, B9, C10