Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Cyperaceae
Genus : Carex L.
Taxon : Carex supina WILLD

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Cyperaceae
Genus Carex
Species Carex supina WILLD

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : Bilinmiyor
Habitat : step, kuru otlak veya çayırlar
Yükseklik : 2000-2300
Endemik : Endemik değil
Element : Avrupa-Sibirya
Türkiye dağılımı : D. Anadolu (D. uç)
Genel Dağılımı : Orta Rusya´nın Güneyi Dobruja, Güney Rusya, Kırım, Kafkasya, Kuzey İran, Batı

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS
Based on Grids:
A9, A10