Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Elymus L.
Taxon : Elymus transhyrcanus (NEVSKI) TZVELEV

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Elymus
Species Elymus transhyrcanus (NEVSKI) TZVELEV

General Taxon Information
Ömür : Bilinmiyor
Yapı :
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : kayalık yamaçlar, çağıllıklar
Yükseklik : 2200-3660
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : KD. ve GD. Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, İran, O. Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, ERZURUM
Based on Grids:
A8, C10