Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Elymus L.
Taxon : Elymus repens (L.) GOULD subsp. elongatiformis (DROBOV) MELDERIS

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Elymus
Species Elymus repens (L.) GOULD

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-8
Habitat : akarsu kenarları, kuru çukurlar, kayalık yamaçlar, açık step, koruluk
Yükseklik : 800-2600
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : K., Karasal ve G. Anadolu
Genel Dağılımı : Güney Rusya, Kırım, Kafkasya, İran Afganistan, Orta Asya, Türkistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, KARS, HAKKARİ, BİTLİS, AĞRI, ANKARA, ERZURUM, KONYA, SİVAS
Based on Grids:
A4, A6, A8, A9, B8, B9, B10, C4, C9, C10