Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Aegilops L.
Taxon : Aegilops neglecta REQ. EX BERTOL.

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Aegilops
Species Aegilops neglecta REQ. EX BERTOL.

General Taxon Information
Ömür : Bilinmiyor
Yapı :
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 5-6
Habitat : Pinus nigra ve Juniperus excelsa orman açıklıkları, kireçtaşı çağıllıklar,firigana, bazalt
Yükseklik : 50-1600
Endemik : Endemik değil
Element : Akdeniz
Türkiye dağılımı : KB. Türkiye, B., G. ve D. Anadolu
Genel Dağılımı : Akdeniz bölgesi, Kırım, Transkafkasya, İran

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
ADANA, İSTANBUL, BİTLİS, AMASYA, BURSA, DİYARBAKIR, EDİRNE, ISPARTA, İÇEL, ŞANLIURFA
Based on Grids:
A1, A2, A5, A6, B6, B7, B8, C3, C4, C5, C7