Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Psathyrostachys NEVSKI
Taxon : Psathyrostachys fragilis (BOISS.) NEVSKI subsp. fragilis

Taxonomic Hierarchy
Kingdom Plantae
Subkingdom Tracheobionta
Division Magnoliophyta
Class Liliopsida
Subclass Commelinidae
Order Cyperales
Family Poaceae
Genus Psathyrostachys
Species Psathyrostachys fragilis (BOISS.) NEVSKI

General Taxon Information
Ömür : Çok yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 6-9
Habitat : stepteki kayalık yamaçlar, kayalık sel yatakları, genellikle kalkerli toprak
Yükseklik : 1500-3100
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : D. Anadolu
Genel Dağılımı : İran, Irak, Afganistan

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
HAKKARİ, BİTLİS, ERZİNCAN, GÜMÜŞHANE, SİVAS, TUNCELİ, VAN, BAYBURT
Based on Grids:
A7, A8, B6, B7, B8, B9, C9, C10