Türkiye Bitkileri Veri Servisi
Turkish Plants Data Service
                                


Home
:: About project
:: Project People
:: Cite TÜBİVES
Search home
:: Taxa in vilayets
:: Taxa in grids
:: Taxonomic hierarchy
:: Chromosome data
:: Vernacular names
:: Taxa comparison
:: Detailed search
StatisticsTaxon Page

Family : Poaceae
Genus : Henrardia C. E. HUBBARD
Taxon : Henrardia persica (BOISS.) C. E. HUBBARD var. persica (BOISS.) C. E. HUBBARD

Taxonomic Hierarchy
Taksonomik hiyerarşisi bulunamadı.

General Taxon Information
Ömür : Tek yıllık
Yapı : ot
Hayat Formu :
Çiçeklenme : 4-6
Habitat : stepdeki açık yamaçlar, gölgeli ve taşlı yerler, tarla kenarları
Yükseklik : 800-2070
Endemik : Endemik değil
Element : İran-Turan
Türkiye dağılımı : Karasal Anadolu
Genel Dağılımı : Transkafkasya, İran, Orta Asya

Distribution of The Taxon Over Turkey
Based on Vilayets:
IĞDIR, ANKARA, ELAZIĞ, ERZİNCAN, ESKİŞEHİR, KAYSERİ, NİĞDE, SİVAS, VAN
Based on Grids:
B3, B4, B5, B6, B7, B9, B10